Finnair

Lähtökohta

Tuotimme Finnairille Leri Leskisen säveltämänä klassisen mainoselokuvamusiikin vuonna 1995.Finnairin markkinointijohto koki sen sopivan hyvin yhtiön mielikuviin ja arvoihin, mutta musiikki ei parhaalla tavalla taipunut eri tarpeisiin, mihin mainonnan suunnitteljat olisivat sitä halunneet käyttää.

Referenssivideo

Mitä tavoiteltiin?

Haluttiin selvittää, miten olemassa oleva musiikki vastasi brändin mielikuvatavoitteita ja kuinka paljon keventämistä ja nykyaikaistamista musiikki kestää näiden tavoitteiden puitteissa. Lopullisena tuotoksena haluttiin tuottaa laajempi äänitekirjasto markkinointiviestinnän tarpeisiin.

Mitä tehtiin?

Asian selvittämiseksi toteutettiin Helsingissä ja Lontoossa kvalitatiivinen mielikuvatutkimus MAPS Oy:n ja Purple Doorsin kanssa. Tutkimuksen kohteena oli olemassaoleva, klassinen brändimusiikki sekä siitä tuotettu ns. "chillout" remix sekä kilpailevan lentoyhtiön brändimusiikki.

Mitä saatiin aikaiseksi?

Tutkimustulokset vahvistivat sekä klassisen version että siitä tehdyn remixin tukevan brändin mielikuvatavoitteita varsin yhdenmukaisesti kummassakin tutkimuskohteessa. Nuorten keskuudessa modernin remixin synnyttämät mielikuvat koettiin positiivisempina ja haluttavampina kuin vertailumusiikkien. Tutkimusraportti vakuutti, että brändimusiikista voidaan tuottaa kevyempiä versioita, jotka silti sopivat mielikuvatavoitteisiin.

Tutkimuksen jälkeen suunniteltiin ja tuotettiin äänitekirjasto, josta löytyy lukuisia eri tyylisiä ja eri pituisia versioita brändimusiikista. Musiikkia alettiin käyttää järjestelmällisesti eri yhteyksissä ja kirjastoa on täydennetty uusilla versioilla tarvittaessa.

in English